BAD (Gallesyrediaré)

Hva er egentlig BAD?

BAD er en type kronisk diaré, forårsaket av at for mye gallesyre når tykktarmen. Tidligere ble dette kalt gallesyreindusert malabsorbsjon. Det kan være en svært smertefull og svekkende tilstand som fører til mange episoder med vandig diaré og akutte magesmerter, som iblant resulterer i akutte ufrivillige avføringer. BAD (Gallesyrediaré) er svært vanlig og blir ofte diagnostisert som IBS. Det er anslått at 1 av 3 personer som er diagnostisert med IBS-diaré, lider av gallesyrediaré.

Symptomer på gallesyrediaré (BAD)
Symptomene kan variere fra person til person. Mange har hatt symptomer over lengre tid, noen i mer enn 10 år. Ofte har personer med en forhistorie med langvarig kronisk diaré og slike symptomer blitt diagnostisert med alvorlig IBS.

De vanligste symptomene er:

  • smertefull, vandig og eksplosiv kronisk diaré
  • akutt behov for å gå på toalettet/ akutt ufrivillig avføring (fekal inkontinens)
  • mange avføringer per døgn som også inntreffer om natten
  • illeluktende diaré med gul/fettaktig utseende
  • mye luft i magen
  • smertefulle magekramper
  • moderat til alvorlig oppblåsthet

Det er for tiden ingen kjent kur mot BAD, som er klassisfisert som en langvarig, livslang tilstand.
Det finnes tilgjengelige behandlinger og kosttilskudd som kan bidra til å kontrollere symptomene på BAD og forbedre livskvaliteten.