TBE

fästingburen (flått) hjärninflammation

TBE är en sjukdom som beror på ett virus som sprids av fästingar. De flesta får lindriga besvär, men ungefär en tredjedel får en inflammation i hjärnan och ryggmärgen som kan bli allvarlig. 

Orsak till TBE

TBE står för Tick Borne Encephalitis, som är engelska för fästingburen encefalit. Encefalit är ett annat ord för hjärninflammation. Orsaken till TBE är ett virus som tillhör gruppen flavivirus och som smittar vid fästingbett. Sjukdomen uppstår under perioden då fästingarna är aktiva, det vill säga under vår, sommar och höst.

TBE - Inkubationstid

TBE har en inkubationstid, tiden från tillfället då du blev smittad till att du blir sjuk, som oftast är mellan 10 och 14 dagar. I enstaka fall kan inkubationstiden vara både kortare och längre. Sjukdomen smittar inte från person till person.

Symtom på TBE

Symtomen vid TBE varierar, och brukar delas upp i två faser. Den första fasen vara i ungefär fyra till fem dagar och ger typiska symtom av virussjukdom som:

  • feber
  • trötthet
  • huvudvärk
  • muskelvärk
  • yrsel

Därefter försvinner symtomen och de flesta har då tillfrisknat helt. Hos en av fyra personer övergår sjukdomen i en andra fas efter en vecka. Hos dessa har viruset spridits till centrala nervsystemet (hjärnan och ryggmärgen) och där en inflammation med symtom som:

  • stelhet i nacken
  • huvudvärk
  • ljusskygghet (jobbigt att se ljus)
  • illamående och kräkningar

I den andra fasen kan det komma andra symtom som svårigheter att gå, talrubbningar och påverkan på minnet och koncentrationsförmågan.

TBE - riskområden

Viruset som ger TBE förekommer främst i södra och mellersta Sverige. Majoriteten av fallen kommer från regionerna Stockholm, Sörmland, Uppsala och Västra Götaland. Östersjökusten samt områdena runt Mälaren, Vänern och Vättern är särskilt drabbade. Men riskområdet är större än så, fläckvis spritt från region Skåne till Gävleborg och statistiken över rapporterade fall de senaste åren visar att TBE sprider sig successivt västerut och fler och fler fall anmäls från Värmland, Västmanland och Örebro.

Varje år insjuknar 200-300 personer i TBE. Ändå är risken att drabbas av TBE efter enstaka fästingbett relativt liten, även i riskområden. Däremot sett över längre tid är trenden att det insjuknar fler och fler för varje år, och att smittan gradvis breder ut sig utanför de kända riskområdena.

Om du kan ha fått ett fästingbett och får symtom på hjärninflammation som stel nacke, ont i muskler och hög feber ska du söka vård akut.