E-vitamin

E-vitamin är en antioxidant som bland annat skyddar våra vävnader genom att förhindra att de fleromättade fettsyrorna som bygger upp membranen bryts ner.

Hur får vi i oss E-vitamin?

E-vitamin finns framför allt i frön, nötter, vegetabiliska oljor, margarin, vetegroddar, gröna bladväxter, avokado, fullkornsprodukter och ägg.

Vill du veta innehållet av E-vitamin i olika livsmedel använd gärna vår livsmedelsdatabas - sök näringsinnehåll. Värdet för E-vitamin i "Sök näringsinnehåll" motsvarar i enlighet med NNR 2012 innehållet av alfa-tokoferol. Det är den form av tokoferol (E-vitamin) som är nödvändig för kroppens funktioner och som har visat sig kunna motverka bristsymtom.

Hur mycket E-vitamin behöver vi?

Det rekommenderade dagliga behovet varierar med kön och ålder.

Grupp/Ålder Rekommenderat intag per dag
Spädbarn och barn under 1 år 3 milligram
Barn 2-5 år 5 milligram
Barn 6-9 år 6 milligram
Flickor 10-13 år 7 milligram
Pojkar 10-13 år 8 milligram
Kvinnor 8 milligram
Män 10 milligram
Gravida 10 milligram
Ammande 11 milligram

Brist på E-vitamin

Brist har inte påvisats hos friska, men kan uppstå hos personer med kroniskt nedsatt absorption av fett och i vissa fall hos för tidigt födda barn.

Kan man få i sig för mycket E-vitamin?

E-vitamin i naturlig form har låg giftighet eftersom kroppen har en effektiv kontroll av hur vitaminet omsätts och lagras in i kroppen. Det finns däremot studier som pekar på att ett högt intag av E-vitamin i form av kosttillskott har negativa hälsoeffekter, bland annat ökad dödlighet, men några definitiva slutsatser kan inte dras baserat på de studier som finns tillgängliga idag. Sammantaget pekar dock forskningen på att ett högt intag av E-vitamin under lång tid inte ger några hälsofördelar i den allmänna befolkningen. Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, har satt en övre gräns för intag (Tolerable Upper Intake Level, UL) av E-vitamin från kosttillskott till 300 milligram per dag för vuxna.

Vitamin E er en antioksidant som blant annet beskytter vevet vårt ved å hindre at de flerumettede fettsyrene som bygger opp membranene brytes ned.

Hvordan får vi vitamin E?

Vitamin E finnes hovedsakelig i frø, nøtter, vegetabilske oljer, margarin, hvetekim, grønne bladgrønnsaker, avokado, fullkornsprodukter og egg.

Ønsker du å vite innholdet av vitamin E i ulike matvarer, bruk gjerne matdatabasen vår - søk på næringsinnhold. Verdien for vitamin E i «Søk næringsinnhold» tilsvarer i henhold til NNR 2012 innholdet av alfa-tokoferol. Det er formen for tokoferol (vitamin E) som er nødvendig for kroppens funksjoner og som har vist seg å motvirke mangelsymptomer.

Hvor mye vitamin E trenger vi?

Det anbefalte daglige behovet varierer med kjønn og alder.

Gruppe/Alder Anbefalt inntak per dag

Spedbarn og barn under 1 år 3 milligram

Barn 2-5 år 5 milligram

Barn 6-9 år 6 milligram

Jenter 10-13 år 7 milligram

Gutter 10-13 år 8 milligram

Kvinner 8 milligram

Menn 10 milligram

Gravid 10 milligram

Amming 11 milligram

Mangel på vitamin E

Mangel er ikke påvist hos friske mennesker, men kan forekomme hos personer med kronisk nedsatt fettopptak og i noen tilfeller hos premature babyer.

Kan du få i deg for mye vitamin E?

Vitamin E i naturlig form har lav toksisitet fordi kroppen har effektiv kontroll over hvordan vitaminet omdannes og lagres i kroppen. Det finnes imidlertid studier som indikerer at et høyt inntak av vitamin E i form av kosttilskudd har negative helseeffekter, inkludert økt dødelighet, men det kan ikke trekkes noen definitive konklusjoner basert på de studiene som er tilgjengelige i dag. Samlet sett indikerer imidlertid forskningen at et høyt inntak av vitamin E over lang tid ikke gir noen helsegevinst i befolkningen generelt. European Food Safety Authority, Efsa, har satt en øvre grense for inntak (Tolerable Upper Intake Level, UL) av vitamin E fra kosttilskudd til 300 milligram per dag for voksne.