B-7 vitamin/Biotin

SVENSK

Kroppen behöver biotin bland annat för fettsyraomsättningen. Normalt täcker matens innehåll behovet av biotin. Biotin kallades förr vitamin H.

Hur får vi i oss biotin?

Biotin finns i nästan all mat. Lever, äggula, havregryn och vetegryn är speciellt innehållsrika. Biotin bildas också av våra tarmbakterier, men det är oklart hur mycket den produktionen bidrar till det totala intaget.

Hur mycket biotin behöver vi?

Det finns inga nordiska rekommendationer för hur mycket biotin vi behöver. En blandad kost ger i genomsnitt 40 mikrogram biotin per dag. Biotinbrist förekommer i regel inte hos den europeiska befolkningen. Baserat på genomsnittsintaget och avsaknaden av brist har den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, fastställt att ett tillräckligt intag av biotin är 40 mikrogram per dag.

Biotinbrist

Brist på biotin är mycket ovanligt.

Kan man få i sig för mycket biotin?

Idag saknas information för att kunna säga vilken nivå av biotin som eventuellt skulle kunna vara skadlig. De studier som finns på området visar dock att det sammantagna intaget av biotin inte utgör någon hälsorisk för den allmänna befolkningen.

NORSK

Kroppen trenger blant annet biotin for fettsyremetabolismen. Normalt dekker innholdet i maten behovet for biotin. Biotin ble tidligere kalt vitamin H.

Hvordan får vi biotin?

Biotin finnes i nesten alle matvarer. Lever, eggeplomme, havregryn og hvetegryn er spesielt innholdsrike. Biotin dannes også av våre tarmbakterier, men det er uklart hvor mye den produksjonen bidrar til det totale inntaket.

Hvor mye biotin trenger vi?

Det finnes ingen nordiske anbefalinger for hvor mye biotin vi trenger. Et blandet kosthold gir i gjennomsnitt 40 mikrogram biotin per dag. Biotinmangel forekommer vanligvis ikke i den europeiske befolkningen. Basert på gjennomsnittlig inntak og mangel på mangel har European Food Safety Authority, EFSA, fastslått at et tilstrekkelig inntak av biotin er 40 mikrogram per dag.

Biotinmangel

Biotinmangel er svært sjelden.

Kan du få i deg for mye biotin?

I dag mangler det informasjon for å kunne si hvilket nivå av biotin som eventuelt kan være skadelig. Studiene som er tilgjengelige på feltet viser imidlertid at det totale inntaket av biotin ikke utgjør noen helserisiko for befolkningen generelt.