minerals and function

Mineralernas funktion i kroppen

De viktigsta mineralerna är kalcium, järn, jod, fosfor, selen, zink, koppar, krom och magnesium. 

Vad får man mineraler ifrån?

Mineraler kan inte bildas i kroppen utan måste komma från naturen genom vad vi äter och dricker. Vissa behöver vi mycket av, andra lite mindre. 

Mineraler ger näring till kroppen och är nödvändiga för att många saker i kroppen ska fungera på ett bra sätt. De ingår till exempel i många hormoner och enzymsystem.

Vissa av mineralerna lagras i kroppen under en längre tid. Du måste dock regelbundet tillföra nya mineraler via din kost. Detta är inte alltid enkelt eftersom det krävs en varierad kost för att få i sig tillräckligt mycket. Forskning har också visat att många livsmedel tappat i näringshalt på grund av att modernt jordbruk utarmat våra jordar, till exempel har kalciumhalten minskat med 46 procent i grönsaker. Här på hemsidan kan du lära dig om de olika mineralerna och vilken nytta de gör i din kropp.