Bitestikkelinflammatin

Bitestikelinflammation kallas även för epididymit och innebär en inflammation eller infektion i en eller båda bitestiklar. När det drabbar barn är orsaken oftast inte känd, medan bitestikelinflammation hos vuxna i de flesta fall beror på en bakterieinfektion. 

Vad är en bitestikel?

Bitestiklarna sitter ovanpå och böjda runt respektive testikel inne i pungen. Spermier produceras i testiklarna, som därefter får mogna i bitestiklarna. Den medicinska termen för bitestikel är epididymis. En bitestikelinflammation kallas därför för epididymit.

Orsak till bitestikelinflammation

När barn får bitestikelinflammation är det ovanligt att sjukdomen beror på bakterier. Oftast är orsaken inte känd. Det kan till exempel röra sig om en irritation till följd av fysisk aktivitet som utlöst inflammationen.

Bitestikelinflammation hos vuxna som är sexuellt aktiva beror ofta på en bakterieinfektion. Bakterier kan spridas via urinröret eller sädesledaren till bitestikeln. Inflammationen kan också uppkomma som följd av en skada, till exempel efter ett slag mot pungen.

Infektioner som kan ligga bakom en inflammation i bitestiklarna är:

  • Klamydia
  • Urinvägsinfektion

Mer ovanliga orsaker till sjukdomen är gonorré, svamp, tuberkulos, salmonella eller virus.

Symtom på bitestikelinflammation

Bitestikelinflammation kan ge symtom som:

  • att pungen blir svullen, röd och varm, ofta på ena sidan
  • testikelsmärta som kommer gradvis, ofta på ena sidan av pungen
  • att det gör ont att kissa, eller att du behöver kissa oftare än vanligt
  • att det kommer flytningar, trögflytande vätska, från urinröret
  • en känsla av tyngd eller obehag i nedre delen av magen eller underlivet
  • feber, ibland med frossa
  • att du känner dig ordentligt sjuk

Vad kan jag göra själv?

Du kan förebygga bitestikelinflammation genom att inte ha oskyddat sex.

Behandling vid bitestikelinflammation

Om orsaken är en bakterieinfektion ges behandling i form av antibiotika. Valet av antibiotika beror på vilken typ av bakterie det rör sig om. I många fall behövs en lite längre kur och det är då viktigt att fullfölja den även om symtomen avtar. Du kan också behöva febernedsättande eller smärtstillande behandling för att lindra symtomen. Smärta och svullnad kan dröja kvar i några veckor. Suspensoar kan hjälpa om pungen känns tung och öm.

Bitestikelinflammation hos barn går oftast över av sig själv utan behandling. Det är bra att tänka på att inte utsätta området för irritation. 

Frågor och svar om bitestikelinflammation

Några frågor och svar kring bitestikelinflammation.

Varför får man bitestikelinflammation?

Vanliga orsaker till bitestikelinflammation hos vuxna är en bakterieinfektion på grund av urinvägsinfektion eller klamydia. Bland yngre är klamydia vanligare, och bland äldre är det vanligare att orsaken är en urinvägsinfektion.