Raynauds fenomen

Raynauds fenomen är när vissa delar av kroppen tillfälligt får sämre blodtillförsel, oftast fingrar eller tår, som då blir vita. Det är ett ofarligt tillstånd, men kan ge smärta, stickningar och domningar. Mellan attackerna är de drabbade kroppsdelarna helt normala.

Vad är Raynauds fenomen?

Hos personer med Raynauds fenomen kan kyla eller emotionell stress utlösa en tillfälligt försämrad blodförsörjning till vissa kroppsdelar. Oftast är det fingrar och tår som drabbas, men det kan också vara tungspets och nästipp. Raynauds fenomen kallas också vita fingrar. Det är lite vanligare hos kvinnor, och börjar ofta i åldern 15 - 30 år.

Orsak till Raynauds fenomen

Det som händer under anfallen är att blodkärlen drar ihop sig, så att mindre blod kan komma fram. Efter en stund vidgar sig blodkärlen i stället, så att extra mycket blod kan komma fram. Det är då fingrarna eller tårna blir svullna och röda.
Forskarna vet inte varför Raynauds fenomen uppstår. Det verkar finnas ett inslag av ärftlighet. Studier visar också att arbete med slag-/vibrationsverktyg ökar risken för att få Raynauds fenomen.
I sällsynta fall är Raynauds fenomen en del i ett annat sjukdomstillstånd, till exempel:

  • reumatisk sjukdom som SLE
  • bindvävssjukdom som sklerodermi
  • underaktiv sköldkörtel (hypotyreos)
  • läkemedelsförgiftning.

Symtom på Raynauds fenomen

Det typiska är att fingrarna eller tårna bli först blir vita och stela, sen blågrå, och sist svullna och bultande när blodet återvänder. Hos ljushyade kan de drabbade fingrarna och tårna bli rödfärgade, men det är ofta mindre framträdande på mörkare hudtyper. I sällsynta fall kan nästipp och tungspets drabbas. Smärta, stickningar och domningar kan också uppkomma i samband med fenomenet.

Vad kan jag göra själv?

Vid Raynauds fenomen är det viktigt att hålla sig varm om händer och fötter med hjälp av varma skor och vantar. Du ska också försöka undvika:

  • att röka
  • att använda ringar
  • att få sårskador på fingrarna
  • att huden blir torr och sprucken - använd i så fall handkräm.

Behandling vid Raynauds fenomen

Det finns inga läkemedel som gör dig fri från Raynauds fenomen. Vid milda till måttliga besvär kan det du gör själv för att hålla värmen vara tillräckligt. Det finns också hjälpmedel i form av värmevantar och värmesockor som värms med el eller batterier.

Har du stora besvär, kan det bli aktuellt att testa en kärlvidgande medicin, i första hand med kärlvidgande salva.

Ett fåtal personer har så svåra besvär att den försämrade blodtillförseln bildar hudskador, vilket kan kräva operation. Det är ytterst sällsynt.