Blodprosent

Blodprosent er en måte å angi konsentrasjonen av hemoglobin i blodet i forhold til en standardisert normalverdi. Blodprosent blir ikke lenger brukt av laboratorier eller i faglitteratur. Det er mer presist å oppgi hemoglobinverdien som en konsentrasjonsmåling, og dette brukes alltid i dag.  

Utregning av blodprosent

100 prosent tilsvarer 14,8 gram hemoglobin per 100 milliliter blod, og er likt for begge kjønn. Ved en blodprosent på 50 har vi følgelig 7,4 gram hemoglobin per 100 milliliter blod.

Hemoglobinkonsentrasjon

I Norge brukes gram hemoglobin per 100 milliliter blod, i Sverige brukes gram per liter og i Danmark millimol per liter. 14,8 gram per 100 milliliter blir i Sverige derfor 148 gram per liter og i Danmark 9,2 millimol per liter.

Den individuelle normalverdien for hemoglobinkonsentrasjon ligger innenfor området 13,5–17 gram per 100 milliliter blod for menn og 12,5–16 gram for kvinner. Dette tilsvarer 91–115 prosent for menn og 84–108 prosent for kvinner.

Omregning fra blodprosent til hemoglobinkonsentrasjon

Mange pasienter bruker fortsatt blodprosent for å angi hemoglobinverdien og dette kan umiddelbart være lettere å forstå. Omregningsfaktoren mellom hemoglobin i gram per 100 milliliter til blodprosent er 6,8. En hemoglobinverdi på 10 gram per 100 milliliter tilsvarer 68 prosent.

Normalområdene for hemoglobin

 • Barn til og med 12 år:
  • Ved fødselen, 0 - 1 mnd: 14,5 - 22,0 g/dL
  • 2 - 12 måneder: 10,0 - 13,5 g/dL
  • 1 - 12 år: 11,0 - 14,0 g/dL
 • Menn:
  • 13,4 - 17,0 g/dL
 • Kvinner:
  • 11,7-15,3 g/dL
  • Gravide har 5-10 prosent lavere verdier