Pungbråck

Om pungen blir svullen kallas det ofta för pungbråck. Det kan bero på flera olika saker, och det är bra att bli undersökt av en läkare för att få hjälp att reda ut vad det beror på. I många fall behövs inte någon behandling, men vissa tillstånd kan behöva opereras. Om du plötsligt får svullen pung och dessutom har mycket ont ska du söka vård akut. 

Orsaker till svullen pung

Pungen kan bli svullen av flera olika anledningar.

Det kan till exempel bero på:

  • att det samlats vätska i pungen, så kallat vattenbråck.
  • att ett ljumskbråck tränger ner i pungen.
  • att vener ovanför testikeln är utvidgade, så kallat pungåderbråck.
  • att du har en cysta mellan testikeln och bitestikeln, bitestikelcysta.
  • att du har en inflammation, testikelinflammation eller bitestikelinflammation.

Behandling vid svullen pung

Vilken behandling som ges beror på vad som ligger bakom besvären. I vissa fall behövs inte någon behandling, i andra fall kan det bli aktuellt med antibiotika. Vissa tillstånd som ger svullen pung kräver en operation.

Om du eller ditt barn får en svullnad i pungen bör du söka vård.

Du bör söka vård direkt om du plötsligt blir svullen i pungen och har mycket ont.