Mikroskopisk kolitt

Mikroskopisk kolitt er et samlenavn for diarésykdommer karakterisert klinisk av kronisk blodløs diaré og en makroskopisk normal eller nesten normal tykktarmsslimhinne, hvor mikroskopisk undersøkelse av biopsier kan påvise karakteristiske forandringer. De to vanligste tilstandene er kollagenøs kolitt og lymfatisk kolitt.

Hva forårsaker sykdommen?

Mikroskopisk kolitt er en ganske nyoppdaget sykdom, det første tilfellet av kollagen kolitt ble beskrevet så sent som i 1976, og årsaken til sykdommen er fortsatt ukjent.

Det er ikke helt uvanlig at de som har mikroskopisk kolitt også har slektninger med en eller annen form for mage-tarmsykdom. Men du vet ikke om det er en genetisk sammenheng, eller en miljømessig, eller om det bare skyldes tilfeldigheter.

I noen tilfeller kan sykdommen utløses av legemidler, for eksempel protonpumpehemmere, visse smertestillende/betennelsesdempende legemidler og slike antidepressiva som øker serotonininnholdet i hjernen.

Hvordan viser sykdommen seg?

Det dominerende symptomet på mikroskopisk kolitt er kronisk diaré med blodløs, vannaktig avføring. Det er ikke uvanlig å ha opptil 10-15 avføringer per dag ved mer alvorlige tilbakefall.

Du kan også ha gasser, følelse av oppblåst mage, magesmerter og anal inkontinens (lekkasje av avføring). Mange opplever stor tretthet og noen går ned i vekt under oppblussingene.

Omtrent 40 prosent av alle som har mikroskopisk kolitt har også en eller flere autoimmune sykdommer, det vil si sykdommer der kroppens immunsystem angriper kroppens egne celler. De vanligste er cøliaki (glutenintoleranse), skjoldbruskkjertelsykdommer (skjoldbruskkjertelsykdommer), revmatoid artritt (leddrevmatisme) og diabetes.

Mikroskopisk kolitt betyr ikke økt risiko for tarmkreft eller andre alvorlige komplikasjoner.

Hvordan stiller du en diagnose?

Mikroskopisk kolitt bestemmes ved koloskopi. Undersøkelsen går ut på at legen fører et tynt rør inn i tykktarmen via endetarmen. Kolonoskopet har videooptikk, som gjør det mulig å ta både bilder og vevsprøver i tarmen.

Ved mikroskopisk kolitt er de fleste prøver som ellers tas for gastrointestinale sykdommer som regel normale - sykdommen kan kun fastslås gjennom en mikroskopisk undersøkelse av vevsprøver fra tykktarmen. Det er derfor sykdommen fikk navnet sitt: mikroskopisk kolitt. Vevsprøvene viser da også om det er kollagen eller lymfatisk kolitt du har.

Hvordan behandles mikroskopisk kolitt?

Fordi mikroskopisk kolitt er en kronisk sykdom, er målet med behandlingen å redusere symptomene og prøve å unngå nye oppblussinger.