Migren

Migrän finns i flera olika former. Oftast får man en pulserande huvudvärk i panna, tinningar, eller bakhuvud, med eller utan aura (ett slags ljusfenomen i synfältet). Men det finns också migrän med bara aura. Även barn kan få migrän och det kallas då för barnmigrän. 

Vad är migrän?Migrän är en kronisk sjukdom som ger återkommande episoder av huvudvärk. Episoderna kallas migränanfall eller migränattacker. Migrän kan kännas olika från person till person när det gäller vilka symtom man får, hur de upplevs och hur länge anfallen varar.  Omkring 15 procent av befolkningen har den här sjukdomen och kvinnor drabbas i högre utsträckning än män.

Eftersom migrän är så vanligt har sjukdomen rankats som en av de absolut största orsakerna till nedsatt livskvalitet hos personer under 50 år. Det finns en ärftlig komponent, men också andra faktorer som påverkar vem som utvecklar sjukdomen och i vilken omfattning. Det finns en hel del du själv kan göra för att må bättre och minska dina symtom. Under fliken Symtom, längre ner på den här sidan, beskriver vi skillnaden mellan vanlig spänningshuvudvärk och migrän. 

 Migränens olika faser

Prodromalfasen Ett migränanfall delas upp i flera olika faser, men långt ifrån alla upplever samtliga faser. Den så kallade prodromalfasen upplevs av cirka 70 procent av alla patienter och den varar i mellan 2 och 48 timmar. I denna fas upplevs en rad varierande symtom som kan innefatta allt från trötthet, illamående, hyperaktivitet, törst, hunger samt flera andra symtom.

Aurafasen

Aurafasen Efter prodromalfasen kommer aurafasen som generellt varar i högst en timme. Denna fas kan ses som inledningen på anfallet och innebär olika symtom hos olika individer. Vanliga symtom är att se lysande punkter eller sicksackmönster, vissa upplever även domningar och talsvårigheter. Cirka 10 procent av alla med migrän upplever alltid aura innan ett anfall medan omkring 30 procent upplever fasen ibland.

Huvudvärksfasen

Huvudvärksfasen I huvudvärksfasen får man, som namnet indikerar, huvudvärk. Denna utvecklas ofta successivt från molande värk till skarp smärta. Huvudvärken är oftast ensidig men behöver inte vara det. För strax över 65 procent av migränpatienterna utgör huvudvärksfasen början på anfallet, det vill säga migränen inleds med huvudvärk. Under återhämtningsfasen, den sista fasen, minskar symtomen successivt för att till sist försvinna helt.

Det är skillnad på migrän och huvudvärk

De flesta av oss upplever huvudvärk någon gång i livet, vissa oftare än andra. Men all huvudvärk är inte migrän, utan helt enkelt "bara" huvudvärk, exempelvis spänningshuvudvärk. Det kan vara svårt att veta om det är migrän eller spänningshuvudvärk man har, men det finns några saker man kan hålla koll på.

För att huvudvärken ska klassas som migrän brukar man säga att man ska ha fått minst fem migränanfall med symtom som är typiska för migrän, om det rör sig om migränanfall utan aura. För en patient som får migränattacker med aura räcker det med att ha fått två anfall med typiska symtom.

Migrän med huvudvärk - vanligaste formen av migrän

Migrän med huvudvärk är den i särklass vanligaste formen av migrän och det man i vardagligt tal syftar på när man pratar om migrän. En migränattack håller ofta i sig i ett halvt till ett dygn och kännetecknas av att värken förvärras av fysisk ansträngning. Det kan räcka med att man rör på huvudet för att smärtan ska tillta. Mellan anfallen är personer med migrän i regel symtomfria. Vissa har en lättare sjukdomsbild med bara ett eller par anfall per år, medan migrän för andra är en mycket jobbig sjukdom med täta anfall som påverkar livskvaliteten markant.

 

Migrän utan huvudvärk - migrän kommer inte alltid med huvudvärk

En sak som många inte känner till är att man även kan ha migrän utan huvudvärk. Patienten upplever då ett eller flera aurofenomen, synstörningar, stickningar, domningar, svårigheter att prata eller att styra kroppen - men det följs inte av huvudvärk. Migrän utan huvudvärk är vanligare bland äldre personer.

En person som upplever aurafenomen som påverkar synen, men inte får någon efterföljande huvudvärk, har så kallad ögonmigrän.

Symtom som kännetecknar kronisk migrän

Det finns inga specifika symtom för kronisk migrän, de är desamma som för migrän med och utan aura. Däremot ska följande kriterier vara uppfyllda för att en patient ska diagnostiseras med kronisk migrän:

  • Patienten ska ha haft huvudvärk i minst 15 dagar per månad under minst tre månader.

  • Minst åtta av dessa dagar varje månad ska uppfylla kriterierna för migrän (med eller utan aura).

Att ha migrän ofta kan påverka livskvaliteten

För den som har migrän ofta - man kanske har det varje vecka eller flera gånger i månaden - kan det vara svårt att leva sitt liv som vanligt. Att ha svår migrän med långvarig smärta gör att man blir trött och det är lätt att det påverkar humöret. Det kan vara värt att påminna sig om att migrän inte är farligt, men det är viktigt att utreda att det inte är något annat fel, samt ta reda på vad man kan göra för att lindra besvären.