B-2 vitamin/riboflavin

SVENSK

Riboflavin kallades förr vitamin B2. Riboflavin behövs för nedbrytning av fett, kolhydrater och protein.

Hur får vi i oss riboflavin?

Riboflavin finns i många olika livsmedel. Kött, fågel, ägg, inälvsmat och korv är goda källor. Mjölk och mjölkprodukter innehåller också riboflavin.

Vegetarianer som inte äter mjölkprodukter kan till exempel äta baljväxter, gröna bladgrönsaker och fullkornsprodukter för att få i sig riboflavin. Vissa drycker berikas också med riboflavin, exempelvis havre-, soja- och risdryck. Det är bra att ta för vana att välja berikade vegetabiliska drycker, eftersom de oftast är berikade med näringsämnen som drycken saknar helt eller har låg naturlig halt av. Ekologisk havre-, soja- och risdryck berikas inte. Observera att risdryck inte ska ges till barn under sex år, eftersom den kan innehålla arsenik.

Hur mycket riboflavin behöver vi?

Det rekommenderade dagliga behovet varierar med kön och ålder.

Kön/Grupp/Ålder Rekommenderat intag per dag

Spädbarn under 1 år 0,5 milligram

Barn 1-2 år 0,6 milligram

Barn 2-5 år 0.7 milligram

Barn 6-9 år 1,1 milligram

Flickor 10-13 år 1,2 milligram

Flickor 14-17 år 1,4 milligram

Kvinnor 18-30 år 1,3 milligram

Kvinnor över 31 år 1,2 milligram

Pojkar 10-13 år 1,3 milligram

Pojkar 14-17 år 1,7 milligram

Män 18-30 år 1,6 milligram

Män 31-61 år 1,5 milligram

Män 61-74 år 1,4 milligram

Män över 74 år 1,3 milligram

Gravida 1,6 milligram

Ammande 1,7 milligram

Brist på riboflavin

Brist på bara riboflavin är ovanligt men kan ge slemhinne- och hudförändringar.

Kan man få i sig för mycket riboflavin?

Det finns inget som tyder på att riboflavin ger negativa hälsoeffekter vid intag genom maten. Idag saknas information för att kunna säga vilken nivå av riboflavin som eventuellt skulle kunna vara skadlig.

NORSK

Riboflavin ble tidligere kalt vitamin B2. Riboflavin er nødvendig for nedbryting av fett, karbohydrater og protein.

Hvordan får vi riboflavin?

Riboflavin finnes i mange forskjellige matvarer. Kjøtt, fjærfe, egg, innmat og pølser er gode kilder. Melk og melkeprodukter inneholder også riboflavin.

For eksempel kan vegetarianere som ikke spiser meieriprodukter spise belgfrukter, grønne bladgrønnsaker og fullkorn for å få i seg riboflavin. Noen drikker er også beriket med riboflavin, for eksempel havre-, soya- og risdrikker. Det er greit å få en vane med å velge berikede plantebaserte drikker, da de vanligvis er beriket med næringsstoffer som drikken enten mangler helt eller har et lavt naturlig innhold av. Økologisk havre-, soya- og risdrikk er ikke tilsatt. Merk at risdrikk ikke bør gis til barn under seks år, da den kan inneholde arsen.

Hvor mye riboflavin trenger vi?

Det anbefalte daglige behovet varierer med kjønn og alder.

Kjønn/Gruppe/Alder Anbefalt inntak per dag

Spedbarn under 1 år 0,5 milligram

Barn 1-2 år 0,6 milligram

Barn 2-5 år 0,7 milligram

Barn 6-9 år 1,1 milligram

Jenter 10-13 år 1,2 milligram

Jenter 14-17 år 1,4 milligram

Kvinner 18-30 år 1,3 milligram

Kvinner over 31 år 1,2 milligram

Gutter 10-13 år 1,3 milligram

Gutter 14-17 år 1,7 milligram

Menn 18-30 år 1,6 milligram

Menn 31-61 år 1,5 milligram

Menn 61-74 år 1,4 milligram

Menn over 74 år 1,3 milligram

Gravid 1,6 milligram

Amming 1,7 milligram

Mangel på riboflavin

Mangel på bare riboflavin er uvanlig, men kan forårsake slimhinne- og hudforandringer.

Kan du få i deg for mye riboflavin?

Det er ingen indikasjon på at riboflavin forårsaker negative helseeffekter når det inntas gjennom mat. I dag mangler det informasjon for å kunne si hvilket nivå av riboflavin som eventuelt kan være skadelig.