Peyronies sjukdom

är ett tillstånd som gör att penis kröks i samband med erektion. Det är vanligt att ha en penis som är lite böjd åt ena eller andra hållet. Vid Peyronies sjukdom är penis kraftigt vinklad och kan göra ont i erigerat tillstånd. Peyronies sjukdom går sällan över. Det bästa är att söka vård tidigt i förloppet. 

Orsak till Peyronies sjukdom

Orsaken till Peyronies sjukdom är inte helt klarlagd, men det tycks finnas ett antal faktorer som har betydelse. Mycket talar för att Peyronies sjukdom beror på upprepade små skador, till exempel skador som uppstått vid sex, fysisk aktivitet eller olyckor. Under läkningsprocessen har det bildasts ärrvävnad med hård bindväv som påverkar förmågan att få en normal erektion. Sjukdomen kan också uppstå utan en tydlig orsak, och det tycks finnas en ärftlig koppling.

Symtom på Peyronies sjukdom

Peyronies sjukdom ger symtom som kan komma plötsligt eller gradvis.

Här är exempel på vanliga symtom:

  • Ärrvävnad som kan kännas under huden på penis som hårda klumpar eller band av hård bindväv.
  • Kraftig peniskrökning uppåt, nedåt eller åt sidan.
  • Erektionsproblem, svårigheter att få stånd eller behålla ståndet tillräckligt länge.
  • Förkortad penis.
  • Smärta, antingen enbart i samband med erektion eller även utan erektion.
  • Penisdeformation. Förutom krökning kan penis vara deformerad på andra sätt, till exempel smalare på vissa ställen eller timglasformad.

Sjukdomen har två faser, en inflammatorisk fas som vanligen är över inom ett år. Under denna fas blir penis allt krokigare, smärtar och gör ont. Därefter stannar krökningsprocessen och tillståndet stabiliseras i en andra så kallad fibrotisk fas. Krökningen och penisförkortningen kommer att finnas kvar hos de flesta, men smärtorna brukar avta inom ett till två år.

Behandling vid Peyronies sjukdom

Vid misstanke om Peyronies sjukdom blir du hänvisad till en specialist i urologi för utredning och behandling. Ett flertal läkemedel i tablettform har testats vid Peyronies sjukdom, men har inte visat övertygande resultat.

Det finns även behandling i form av injektioner i penis för att mjuka upp den hårda bindväven, och på så vis minska krökningen och smärtan. Injektioner kan kombineras med att den uppmjukade bindväven sträcks ut. Om annan behandling inte hjälper kan det bli aktuellt med kirurgi.