The HeartReader

Din nyckel till optimalt åldrande

Vill du ha objektiv feedback på dina livsstilsförändringar eller terapier? Fungerar de eller bör du göra vissa ändringar? Hur tar man reda på vad man bör göra för att bromsa åldrandeprocessen i ditt kardiovaskulära system?

1. HeartReaderTM ?

HeartReaderTM är ett innovativt hälsoövervakningssystem utvecklat för hälsomedvetna människor. Den avancerade tekniken är den första i sitt slag och kan användas i ditt hem.

HeartReaderTM övervakar flera aspekter av din hälsa och ger vårdpersonal värdefull information så att de kan fatta snabba, proaktiva beslut. HeartReaderTM ger också värdefull feedback om kroppens svar på terapeutiska tillvägagångssätt.


2.  Är du på rätt väg att bromsa ditt åldrande?

Kanske har du redan lagt ner mycket ansträngning på att förbättra din livsstil. Du har lagt om din kost, du har ägnat mer tid åt träning/motion/idrott och du har tagit kontroll över din stressnivå etc. Men har detta verkligen påverkat din åldrandeprocess positivt? Eller lägger du tid på fel ansträngning? HeartReader ger dig insikt i dina personliga behov och hjälper dig att följa dina trender.

3. Kan HR bidra till att minska risken för kroniska sjukdomar – eftersom de är förknippade med patologiskt åldrande?

Alla vill bli friska utan hälsoproblem. Du tror att du åldras långsamt - men är du det? Tror du att din livsstil bibehåller ditt övergripande åldrande tillstånd på ett positivt sätt? Låt oss ta reda på det med HeartReader.

4. HR är lätt att använda.

Du sätter HeartReader-enheten på fingret och inom några sekunder kommer parametrarna för din mätning att visas på din online-dashboard och på instrumentbrädan för alla auktoriserade PRO-användare som du vill dela dina resultat med. Efterföljande mätperioder (minst 2 veckor) kommer att ge ännu djupare insikter i de dagliga fluktuationerna i dina parametrar – som kan variera i olika stadier av åldrandet.

5. Vet du inte var du ska börja?

Kanske vill du ha en hälsosammare livsstil, men du vet inte var du ska börja. Kanske har du provat olika tillvägagångssätt, men du vet inte vilken effekt detta har haft. Vilka förändringar behöver du göra för att bromsa en negativ åldrandeprocess till en positiv? Baserat på din mätning med HeartReader kan du hitta exakt rätt process.   

6. Är HR trovärdigt?

HeartReader beräknar mer än 20 parametrar om din allmänna aldringstillstånd. På grund av dessa 20 parametrar i stället för några få, ger HeartReader och mer fullständig översikt över din allmänna aldringstillstånd.

7. Mindre stress.

Du mäter ditt allmänna åldrande i hemmet själv eller tillsammans med en HR pro-terapeut.

"Nu har jag hittat ett sätt som övervakar mina försök till livsstilsförändring och de framsteg jag försöker uppnå. Jag är då mycket mer motiverad att fortsätta att optimera min hälsa och vara konsekvent med min hälsorutin. Jag kan också vägleda vårdpersonal till de områden jag vill förbättra och jag kan dela mina HeartReader-data med dem."

       Sverre Paaske

      Founder of Medis and Epinutrics nutritional supplements.


1. Du vill bromsa åldrandeprocessen, men du vet inte var du ska börja. I ditt sinne är du fortfarande 30, men du kan känna att din kropp inte är det.

2. Du vill inte spendera dina pengar på fel insats. Det finns så många anti-aging produkter där ute, men vilken är bäst för dig?

3. HeartReader är din kompass på denna resa. Du köper en HeartReader och laddar ner appen. HeartReader kommer att upptäcka alla förändringar i ditt åldrande, positiva och negativa.

4. En HeartReader PRO-användare kan ge dig de bästa råden för ditt mest effektiva sätt att sakta ner åldringsprocessen, baserat på mer än 20 parametrar.

5. Du kan självklart göra allt tillsammans med en HR Pro-terapeut på kliniken/kontoret.

Registrera dig för det GRATIS HeartReader-webinariet,

och lär dig hur detta fantastiska system kan förbättra din livsstil och hälsa IDAG!


 Vad är vaskulärt åldrande?

Denna animation förklarar konceptet med vaskulärt åldrande och framhäver vikten av att ta hand om dina artärer för att förhindra skador på dina organ.

ÄR DU HÄLSOPROFESSIONAL SOM VILL LÄRA DET GRUNDLÄGGANDE I HEARTREADER?

WEBINAR/KURS

Vad går vi igenom?

Grunderna i kardiovaskulär fysiologi.

Grunderna i HeartReader-enheten och analys.

Förstå parametrarna för HeartReader och deras förändringar under olika förhållanden

Fallstudier – lärande genom exempel.

Teknisk översikt - ställer in dina konton.

Demomätningar och analyser.

Affärsaspekter.

Frågor och svar.


Ange ditt namn, yrke/utbildning, din mailadress så kontaktar vi dig.

HeartReader PRO-användare i Skandinavien

HeartReader PRO-bruker i Norge

HeartReader PRO-bruker i Sverige  

HeartReader PRO-bruker i Danmark

Disclaimer : HeartReaderTM is NOT a medical device. It is NOT intended for use in the diagnosis or the cure, mitigation, treatment, or prevention of disease,
or to affect the structure or any function of the human body.