The HeartReader

Din nøkkel til optimal aldring 

Vil du ha en objektiv tilbakemelding på dine livsstilsendringer eller terapier? Virker de eller bør du gjøre visse endringer? Hvordan finne ut hva du bør gjøre for å bremse alders utviklingen i ditt hjerte og kar system?

1. HeartReaderTM ?

HeartReaderTM er et innovativt helseovervåkingssystem utviklet for helsebevisste mennesker. Den avanserte teknologien er den første i sitt slag og kan brukes hjemme hos deg.

HeartReaderTM overvåker flere aspekter av helsen din, og gir helsepersonell verdifull informasjon, slik at de kan ta rettidige, proaktive beslutninger. HeartReaderTM gir også verdifull tilbakemelding på kroppens respons på terapeutiske tilnærminger.

Du kan også bestille tid hos en aktiv HR pro bruker. ( Dette er helse kompetente fagfolk, leger, sykepleiere, terapauter/klinikker mm.)


EN:

HeartReaderTM is an innovative health-monitoring system developed for health-conscious people. Its advanced technology is the first of its kind and can be used in the comfort of your home.

HeartReaderTM monitors several aspects of your health, providing your healthcare provider with valuable information, so they can make timely, proactive decisions. HeartReaderTM also provides valuable feedback on your body's response to therapeutic approaches.  

2. Er du på rett vei for å bremse din aldring? 

Kanskje har du allerede lagt mye arbeid for å bedre din livsstil. Du har endret kostholdet ditt, du har viet mer tid til trening/mosjon/sport og du har tatt kontroll over ditt stressnivå, osv. Men har dette virkelig påvirket aldringsprosessen din positivt? Eller bruker du tid på feil innsats? HeartReader gir deg innsikt i dine personlige behov og hjelper deg å følge trendene dine.  

3. Kan HR bidra til å redusere risikoen for kroniske sykdommer –           ettersom de er forbundet med patologisk aldring?

Alle ønsker å bli friske uten helseproblemer. Du tror du eldes sakte – men gjør du det? Tror du at livsstilen din opprettholder din generelle aldringstilstand på en positiv måte? La oss finne ut av det med HeartReader. 

4. HR er lett å bruke.

Du setter HeartReader-enheten på fingeren og i løpet av sekunder vil parametrene for målingen din vises på ditt nettbaserte dashbord og på dashbordet til enhver autorisert PRO-bruker som du vil dele resultatene dine med. Påfølgende måleperioder (minst 2 uker) vil gi enda dypere innsikt i de daglige svingningene i parameterne dine – som kan variere i ulike stadier av aldring.   

5. Hvor skal du begynne? 

Kanskje du vil ha en sunnere livsstil, men du vet ikke hvor du skal begynne. Kanskje du har prøvd forskjellige tilnærminger, men du vet ikke hvilke effekt dette har hatt. Hvilke endringer må du gjøre for bremse en negativ aldringsprosess til en positiv? Basert på din  måling med HeartReader kan du finne eksakt  tilpasset prosess.

6. Er HR troverdig?

HeartReader beregner mer enn 20 parametere om din generelle aldringstilstand. På grunn av disse 20 parameterne i stedet for noen få, gir HeartReader en mye mer fullstendig oversikt over din generelle aldringstilstand.  

7. Mindre stress.

Du måler din generelle aldrings tilstand hjemme hos deg selv eller sammen med en HR pro terapeut. 

"Nå har jeg funnet en måte som overvåker mine forsøk på livsstil endring og den fremgang jeg søker oppnå. Jeg er da mye mer motivert til å fortsette optimaliseringen av min helse. og være konsekvent med min helse rutine. Jeg er også i stand til å veilede helsepersonell til de områdene jeg ønsker å forbedre, og jeg kan dele mine HeartReader-data med dem."

Sverre Paaske

         Founder of Medis and Epinutrics nutritional supplements.


1. Du vil bremse aldringsprosessen, men du vet ikke hvor du skal begynne. I tankene dine er du fortsatt 30,     men du kan føle at kroppen din ikke er det.

2. Du vil ikke bruke pengene dine på feil innsats. Det er så mange antialdringsprodukter, men hva er best for   deg?

3. HeartReader er ditt kompass på denne reisen. Du kjøper en HeartReader og laster ned appen.   HeartReader vil oppdage alle endringene i din aldring, positive og negative.

4. En HeartReader PRO-bruker kan gi deg de beste rådene for din mest effektive vei for å bremse   aldringsprosessen, basert på mer enn 20 parametere.

5. Du kan selvfølgelig gjøre alt sammen med en HR Pro terapeut på klinikk/kontor.

Hva er HRV?

Enhver biologisk prosess følger sin egen sunne rytme. I hver kropp vil vi finne at det meste har sin egen rytme: hjerteslag, hormoner, fordøyelse, blodtrykk, respirasjon, kroppstemperatur, blunking og for ikke å snakke om alle prosesser i hjernen. Selv om det ikke alltid er tydelig for oss, er det en sammenheng mellom alle de naturlige rytmene. En enkel måte å tenke på dette er at ved å studere hjertets rytme, kan vi få innsikt i alle rytmer. Det er her HRV kommer inn i bildet.

Enkelt forklart kan vi si at alle hjerter slår ujevnt som et tegn på evne til tilpassing. Jo jevnere rytme et hjerte har, dess lavere evne har du til å tilpasse deg verden og alt du utsettes for. Jo høyere variasjon i hjerterytmen dess bedre regulasjonsevne. Hjertets naturlige funksjon er at det kan tilpasse seg evig foranderlige utfordringer.

HRV er en måling av tidsintervallet mellom hjerteslagene våre, og variasjonene i disse intervallene. Denne variasjonen er ikke tilfeldig, men påvirkes av kroppens interne reguleringssystemer, inkludert det autonome nervesystemet.

HRV og nervesystemet

HRV-måling er altså en metode for å evaluere aktiviteten i det autonome nervesystemet. Det autonome nervesystemet er en del av det perifere nervesystemet som styrer kroppens ufrivillige funksjoner. Den regulerer mange essensielle prosesser, som hjertefrekvens, blodtrykk, fordøyelse, respirasjon og kroppens respons på stress. Det er delt inn i to grener: det sympatiske nervesystemet, som aktiverer "fight or flight"-responsen som respons på stressfaktorer, og det parasympatiske nervesystemet, som hjelper kroppen med å "hvile og fordøye" ved å spare energi og fremme avslapning. Det autonome nervesystemet opererer automatisk, uten bevisst innsats, for å opprettholde homeostase og sikre at kroppens indre miljø forblir stabilt.

HRV måler variasjonen i tidsintervallet mellom hjerteslagene våre. En høy variasjon i hjerterytmen indikerer at det autonome nervesystemet fungerer optimalt, mens en lav variasjon kan være et tegn på stress, sykdom eller annen form for ubalanse.

Registrer deg for GRATIS HeartReader Webinar,

og lær hvordan dette fantastiske systemet kan forbedre din livsstil og helse I DAG!


 Hva er vaskulær aldring?

Denne animasjonen forklarer konseptet med vaskulær aldring og fremhever viktigheten av å ta vare på arteriene dine for å forhindre skade på organene dine.

Hva er pulsvariasjon?

Hjertefrekvensvariabiliteten (HRV) viser tilpasningsevnen til en organisme og er derfor et mål på helse. En variabel hjerterytme indikerer god helse, mens en jevn puls er et varseltegn. 

De viktigste helseparametrene:

1. Helsestatus

Helsetilstanden beskriver "funksjonaliteten" til hele organismen , dagens konstitusjon, ytelse og regenererende kapasitet 

2. Biologisk alder

Hjertefrekvensvariasjon korrelerer med helse og alder. Den funksjonelle biologiske alderen måler derfor dagens tilpasningsevne til endrede ytre og indre forhold.   

3. Ytelsepotensial

Nivået og det dynamiske forløpet av hjertevolum og HRV-data sammenlignet med din egen alder og kjønnsgruppe gjenspeiler det nåværende nivået av fysisk og mental ytelse .  

4. Stressmestring

Vegetativ motstandskraft beskriver evnen til å håndtere stress og belastninger produktivt og fortsatt regenerere godt. 

5. Motstand mot utbrenthet 

Verdien måler motstanden mot stress . Jo lavere biologisk alder, jo mer adekvat er de fysiologiske mønstrene under aktiverings- og hvilefaser. Jo bedre fysisk og mental ytelse og søvn, jo høyere motstand mot utbrenthet.  

6. Søvn 

Den nøyaktige søvnkvaliteten (utmattelses søvn, mistenkt snorking, dårlig, gjennomsnittlig, bra, veldig bra).

7. Regenerasjon

Antall, tidspunkt, varighet og kvalitet (senking av hjertefrekvens og aktivitet i sympatisk nervesystem, økning i parasympatisk tonus) av regenerasjonsfaser vurderes.

8. Mental ytelse

Komplekse algoritmer beregner graden av fokus, fysisk spenning og økonomi (fra utmattelse eller tretthet til flyt) under mental ytelse.

9. Fysisk ytelse 

Hjerte- og HRV-ytelsesdata beregner målområdet, effektiviteten under og restitusjonen etter fysisk anstrengelse.

10. Spisevaner 

Antall og varighet av måltider og spisepauser, i kombinasjon med det individuelle energinivået under og etter måltider, muliggjør dagens refleksjon rundt personlige matvaner.

11. Sammenligning av jevnaldrende 

Alle resultater , hjertevolum og HRV-data i grafisk og numerisk sammenligning for alders- og kjønnsgrupper.

12. Anbefalinger 

Konkrete individuelle anbefalinger basert på gjeldende måleresultat for målrettet optimalisering av din helse.

Medis health solution sammen med Epinutrics har laget målrettede produkter spesielt for HRV HeartReader for optimalisering av din helse basert på dine resultater.

ER DU EN HELSEFAGLIG PERSON  SOM ØNSKER Å LÆRE DET GRUNNLEGGENDE OM HEARTREADER?

Denne endags opplæringen er for deg!

Hva går vi igjennom?

Grunnleggende om kardiovaskulær fysiologi.

Grunnleggende om HeartReader-enheten og analyse. 

Forstå parameterne til HeartReader og deres endringer under forskjellige forhold

Kasusstudier – læring gjennom eksempler.

Teknisk gjennomgang – sette opp kontoene dine.

Demomålinger og analyser.

Forretningsaspekter.

Spørsmål og svar.

Skriv inn ditt navn, yrke/utdanning, din mailadresse og så blir du kontaktet av oss

HeartReader PRO-brukere i Scandinavia 

HeartReader PRO-bruker i Norge

HeartReader PRO-bruker i Sverige  

HeartReader PRO-bruker i Danmark

Disclaimer : HeartReaderTM is NOT a medical device. It is NOT intended for use in the diagnosis or the cure, mitigation, treatment, or prevention of disease,
or to affect the structure or any function of the human body.